O autorici
Home Up

[Under Construction]
CENTAR ZA POTICANJE DAROVITOSTI DJETETA


Dr. Jasna C.Lay
Founder and vicepresident,
Specialist in Gifted Education

Ja hoću i mogu više
Što ću s njim
Što ću sa sobom
Darovito dijete u vrtiću
O autorici

Dr. Jasna Cvetković - Lay diplomirani je psiholog s petnaestogodišnjim iskustvom u sustavu odgoja i obrazovanja. Niz godina radila je kao suradnica Zavoda za školstvo pri Ministarstvu prosvjete i športa na edukaciji odgojitelja i stručnih suradnika u području predškolske razvojne psihologije. Tijekom rata, kao supervizorica na projektima UNICEF-a za psiho-socijalnu pomoć djeci osobito je radila na području traumatske psihologije za što je stručna znanja stekla na edukaciji u Izraelu.

Jasna Cvetković - Lay
psihologinja - savjetnica
 

Od 1993-1995.godine vodi Eksperimentalni program «Dodatno poticanje razvoja potencijalno darovite djece predškolske dobi» koji je odobrilo i sufinanciralo Ministarstvo prosvjete i športa RH. Stručna znanja za rad s darovitom djecom stjecala je u Velikoj Britaniji i Nizozemskoj. U Velikoj Britaniji je stekla uvid u način organiziranja sustava skrbi za darovite, obišla je mnoge ustanove, škole za darovite, centre za treninge učitelja za rad s darovitima i značajne nacionalne udruge (National Associations for Gifted Children, for Curriculum Enrichment - za darovitu djecu, za obogaćeni curriculum). Tamo je završila i dodatnu edukaciju (in service teacher - training) kod eksperata iz područja obrazovanja darovitih.

U Centru za studij darovitosti pri Katoličkom sveučilištu u Nijmegenu, Nizozemska, 2000. godine završila je internacionalni poslijediplomski studij iz područja obrazovanja darovitih  (European Advanced Diploma in Educating the Gifted) i stekla zvanje obrazovni specijalist. Za poslijedipolomsko školovanje dobila je preporuku Zavoda za unapređenje školstva Ministarstva prosvjete i športa RH.

1995. godine osniva udrugu «Bistrić» čiji je cilj praktična primjena spoznaja o darovitoj djeci i načinima rada s njima. U zadnjih deset godina održala je cijeli niz seminara i edukacija za odgajatelje i stručne timove o radu s darovitom predškolskom djecom, te je koordinirala nekoliko većih projekata identifikacije darovite djece i organiziranja obogaćenih programa u predškolskim ustanovama u više gradova Hrvatske. Urednica je i jedna od autora brošure “Darovito dijete u vrtiću – prikaz iskustava”, tiskane u Splitu 2000.godine koja je rezultat trogodišnjeg projekta za darovitu djecu u vrtiću čiji je supervizor bila od 1997-2000. Stalna je savjetnica roditeljima darovite djece u Zagrebu i šire.

Autorica je tri priručnika. Roditeljima je namijenila svoj prvi priručnik "Ja hoću i mogu više" - priručnik za odgoj darovite djece od 3-8 godina (Alinea-Bistrić,1995), a odgajateljima i učiteljima drugi priručnik (koautorstvo s dr.Sekulić Majurec): "Darovito je, što ću s njim ?" (Alinea-Bistrić,1998). Već šest godina osobno osmišljava program i koordinira rad igraonica - radionica za darovitu djecu.

1998. godine je za potrebe Ministarstva prosvjete i športa, sudjelovala u razradi Ustroja predškolskog odgoja i naobrazbe darovite djece (za novi Nacrt prijedloga državnog pedagoškog standarda).

1999. za potrebe Gradskog ureda za obrazovanje i šport - Odsjeka za tehničku kulturu provodi istraživanje "Daroviti informatičari, kako dalje?" na populaciji učenika osnovnih i srednjih škola u Zagrebu. Ovo je istraživanje dio šireg Projekta «Praćenje i vođenje darovite djece i mladeži» koji vodi za Zagrebačku zajednicu tehničke kulture. Organizirala je prvi specijalizirani ljetni kamp za učenike – srednjoškolce nadarene u području prirodoslovlja koji je održan u Višnjanu od 18. do 28.07. 2001. uz financijsku potporu Gradskog ureda za obrazovanje i šport grada Zagreba.

Objavila je niz stručnih radova te je referirala na više stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući i konferencije ECHA-e (Europskog vijeća za visoke sposobnosti) u Beču 1996. i  Debrecinu 2000. godine.

Uz financijsku potporu Instituta otvoreno društvo i Gradskog ureda za obrazovanje i šport, u listopadu 2000. organizirala je u Rovinju međunarodnu konferenciju za 11 zemalja u tranziciji na temu «Nacionalne mreže potpore darovitima». Stručnu potporu ovom skupu dao je Centar za studij darovitosti iz Nijmegena u Nizozemskoj i Europsko vijeće za visoke sposobnosti (ECHA). Uredila je Zbornik radova s ove konferencije koji je tiskan u travnju 2001. Nakon konferencije predložena je od strane Izvršnog odbora ECHA-e za nacionalnog korespodenta iz Hrvatske.

U strategiji razvoja Hrvatske za 21.stoljeće predložena je za konzultanta, te je surađivala u projektnom podzadatku «Odgoj i obrazovanje» na razradi Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja darovite djece (vidi:www.hrvatska21.hr ).

U veljači 2001. promovirana je u zvanje savjetnice. U listopadu 2003 godine povodom 50-godišnjice Hrvatskog Psihološkog Društva dobiva  godišnju psihologijsku nagradu "Marko Marulić" za "osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji". Od 2005 godine predaje kolegije o obrazovanju darovitih studentima psihologije zagrebačkog sveučilišta.

Send mail to nadarenost@gmail.com with questions or comments .