Učitelji
Home Up

[Under Construction]
CENTAR ZA POTICANJE DAROVITOSTI DJETETA


Dr. Jasna C.Lay
Founder and vicepresident,
Specialist in Gifted Education

Svjetovi nadarenih
Roditelji
Djeca
Učitelji
Ministarstvo - suradnja


Stručna pomoć i potpora praktičarima ...

Znate li koja su od djece u vašem razredu/skupini darovita, pa stoga zahtjevaju poseban odgojno-obrazovni pristup? Da bi ih lakše prepoznavali poslužite se ovim listama:

  1. za predškolsku dob

  2. za ranu školsku dob

Odgojitelji i učitelji koji prepoznaju znakove nadarenosti u djeteta mogu ga uputiti u jednu od naših igraonica ili radionica. Pritom možete koristiti ovaj prijavni list.

Od osnivanja Centra 1995. do sada održano je sedamdesetak seminara i radionica, te nekoliko većih projekata u više gradova Hrvatske i Slovenije koji zadovoljavaju potrebe praktičara (odgajatelja, učitelja, pedagoga, psihologa, ravnatelja) u ovladavanju teorijskim i praktičnim znanjima u području odgoja i obrazovanja darovitih. Više o tome vidjeti u tematskom broju časopisa ZRNO (rujan - listopad 2003) - Daroviti u sustavu odgoja i obrazovanja.

horizontal rule

Bistrićeva stručna pomoć u dodatnoj izobrazbi djelatnika za vrtiće i škole:

 Temeljna edukacija za rad s darovitima u okviru redovitih programa vrtića i škola:
bullet

Jednodnevni seminari (teorijski i praktični dio)

bullet

Projekti (duljeg trajanja, uključuju identifikaciju i organiziranje obogaćenog programa)

 Specifični treninzi/radionice:
bullet

Poticanje kreativnosti i primjena vježbi kreativnog mišljenja

bullet

Demonstracija upotrebe didaktike, posebnih igara i edukativnih materijala

bullet

Organiziranje specijaliziranih kraćih i izvanškolskih programa: igraonica, radionica i ljetnjih škola

Individualna uvođenja u neposredni rad s darovitima u posebnim / specijaliziranim/izvanškolskim  programima za odgajatelje / učitelje/mentore-pomagače.

Oblike i načine stručne pomoći dogovaramo sa svakom ustanovom ponaosob i podešavamo prema karakteristikama i potrebama pojedine ustanove (vrtića/škole). Pogledajte neke fotografije  s održanih seminara za odgajatelje i učitelje od 1995 do sada.

Seminar u dječjem vrtiću Smiješak u Bjelovaru

 
Send mail to nadarenost@gmail.com with questions or comments .