Novi priručnik
Home Up

[Under Construction]
CENTAR ZA POTICANJE DAROVITOSTI DJETETA


Dr. Jasna C.Lay
Founder and vicepresident,
Specialist in Gifted Education

Časopis ZRNO
Novi priručnik
Preporuka ministarstva
Svjetovi nadarenih
Robotika

 

 
 

Sadržaj priručnika Jasne Cvetković Lay  i  Vida Pečjaka

 MOŽEŠ I DRUKČIJE

PRIRUČNIK S VJEŽBAMA ZA POTICANJE KREATIVNOG MIŠLJENJA

Zahvale i napomene

UVOD

VJEŽBE - ZADACI

1.ZNAKOVI - SIMBOLI

2. ŠTO SVE MOŽE NASTATI OD...

3. NEOBIČNE KOMBINACIJE...

4.DOPUNJAVANJE CRTEŽA

5. NEOBIČNE UPOTREBE OBIČNIH PREDMETA

6.NEOBIČNE PROBLEMSKE SITUACIJE

7.OBRNUTE SITUACIJE/APSURDNOSTI

8.ŠTO BI BILO KAD BI BILO....

9.NEOBIČNA BIĆA

10.NEOBIČNI DIJELOVI TIJELA ČOVJEKA i ŽIVOTINJE

11.KOMBINACIJA LJUDI/ŽIVOTINJA I PREDMETA

12. KAKO BI PRODAO OVAJ PROIZVOD ?

13.MAŠTOVITOST – FANTAZIJA

14. PITALICE - REBUSI

15. VERBALNI- SEMANTIČKI ZADACI

Metodički osvrt za učitelje i odgojitelje

Primjere dječjih uradaka

Smjerokazi kreativnosti

Bilješka o autorima

Literatura

 

IZ  RECENZIJA  :

 MOJE SPOZNAJE  VEZANE UZ RAD S VJEŽBENICOM  “MOŽEŠ I DRUKČIJE…”

UČENICI SU S ODUŠEVLJENJEM RJEŠAVALI SVAKU VJEŽBU. BUDUĆI DA SU VJEŽBE IZVRSNO KONCIPIRANE, DJECI SU ZANIMLJIVE I NEOBIČNE. POBUDILE SU ZNATIŽELJU I VISOK STUPANJ MOTIVIRANOSTI. SVI SU UČENICI S VESELJEM SUDJELOVALI U RADU JER JE SVAKA IDEJA I SVAKI ODGOVOR TOČAN !

 POSEBAN INTERES ZA RAD I SUDJELOVANJE POKAZALI SU UČENICI KOJI IZ RAZLIČITIH RAZLOGA POSTIŽU SLABIJE REZULTATE U POJEDINIM NASTAVNIM PREDMETIMA KAO I UČENIK KOJI RADI PO PRILAGOĐENOM PROGRAMU. SHVATILI SU DA POSTOJE ŠKOLSKI ZADACI U KOJIMA I ONI MOGU USPJEŠNO SUDJELOVATI I OSJETITI RADOST USPJEŠNO OBAVLJENOG ZADATKA.

VJEŽBE SAM KORISTILA KAO IZRAVAN RADNI MATERIJAL U SVIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM PODRUČJIMA.

VESNA PTIČEK, Učiteljica razredne nastave, OŠ. OROSLAVJE

 

Dr.sc.Dubravka Miljković, znanstveni suradnik
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, predavač predmeta Psihologija obrazovanja:                               

Periodizacija ubijanja kreativnosti kod ljudi:
od začeća do 3. godine - ZAŠTO?

od 3. do 10. godine - ZAŠTO I NE?

od 10. godine do smrti - ZATO!

                                     Edward de Bono

Poticanje kreativnog i kritičkog mišljenja, ohrabrivanje djece da misle stvaralački i usude se biti drugačiji, jedan je od najvažnijih, no često potpuno zanemarivan zadatak procesa odgoja i obrazovanja. Istina je da jedna vježbenica u tom smislu neće popuniti sve rupe u glavama onih koji već znaju sve odgovore, ali će svakako pomoći onima koji još uvijek ni sami nisu odustali od postavljanja pitanja i spremni su poticati ih kod djece.

Prof.Dr.Dubravka Maleš
Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
:

Ne samo da se vježbicama ovog tipa potiče kreativno mišljenje već se svakom djetetu u grupi/ razredu omogućuje da djeluje na sebi svojstven način, oslobođen procjenjivanja uspješnosti od strane odraslih. Prepuštajući se mašti, fantazijama i «skrivenim» željama i snovima djeca stvaraju svijet «po svojoj mjeri» a odrasli kroz njihove crteže i izjave mogu ponekad  dobiti smjernice za ustanovljenje dječjih problema. Po tome ove vježbe imaju i preventivni karakter.

Danas kad se mnogo govori o potrebi reformiranja obrazovanja odgajatelja i učitelja, ova vježbenica može biti putokaz u kom pravcu bi trebali djelovati odgajatelji i učitelji u radu s djecom i to uzimati u obzir prilikom izrade programa njihova obrazovanja odnosno stručne izobrazbe. Svojim pitanjima odrasli mora više poticati, a manje vrednovati dijete u traženju rješenja, manje tražiti ponavljanje standardnih odgovora, a više dati slobodu dječjoj kreativnosti.   

Send mail to nadarenost@gmail.com with questions or comments .