Nove knjige
Home Up Ja hoću i mogu više Što ću s njim Što ću sa sobom Darovito dijete u vrtiću O autorici

[Under Construction]
CENTAR ZA POTICANJE DAROVITOSTI DJETETA


Dr. Jasna C.Lay
Founder and vicepresident,
Specialist in Gifted Education

Kontakt
Novosti
Razvoj kreativnosti
Aktivnosti
Projekti
Tko smo mi ?
Nove knjige
Tisak o nama
Linkovi


  Knjige u izdanju
Centra Bistrić

obje.jpg (41487 bytes)

                        Priručnici čiji je suizdavač poduzeće "Alinea", a autor  dr. Jasna Cvetković-Lay sa
                       suradnicima dragocjeni su doprinos metodici rada sa darovitom djecom.

Problemi su meni laki, jer se riješit može svaki!, 2005.
(Zašto i kako organizirati radionice za darovite učenike)
Priručnik za mentore, učitelje i odgojitelje koji surađuju u radionicama i igraonicama za darovitu djecu i mladež. Brošura je nastala je u 2004/5 godini u okviru potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa projektima udruga u izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju djece i mladih, dodijeljenoj Centru za poticanje darovitosti djeteta Bistrić za Program edukacije voditelja i pomoćnika u radionicama za darovite učenike. Ona je, ujedno bila i praktičan vodič za polaznike i mentore edukacije održane od veljače do svibnja 2005.

Možeš i drukčije, 2004.

Priručnik s vježbama za poticanje kreativnog mišljenja.

Ja hoću i mogu više, 1995. (2.izdanje 2002.)

Priručnik za odgoj i obrazovanje namjenjen roditeljima darovite djece od 3 do 8 godina. Knjiga na stručan i jednostavan  način upućuje na prepoznavanje znakova nadarenosti u djeteta, te načine podrške toj nadarenosti. Knjigu je ilustrirao Srećko Puntarić - Felix

Darovito je, što ću s njim? , 1998 (2.izdanje 2008.) 

Priručnik namjenjen praktičarima koji objedinjuje znanstvene spoznaje o darovitosti s bogatim neposrednim iskustvom u osmišljavanju obogaćenih programa i radu s darovitom djecom od 3 do 8 godina.

 Darovito je, što ću sa sobom? , 2002 (2.izdanje 2010.)

Priručnik za obitelj, vrtić i školu daje stručne i znanstvene odgovore na mnoga pitanja i dileme koje autorica susreće u praksi: kako proučavati darovite pojedince, kako organizirati prepoznavanje i rad s darovitom djecom u vrtiću i školi, u kakvim obiteljima odrastaju darovita djeca, što obitelj može učiniti u poticanju razvoja darovitosti, kakav je odnos društva prema darovitima. Knjiga je podijeljena na pet zasebnih cjelina ( I Djeca mimo naših očekivanja; II Darovito dijete u vrtiću; III Darovito dijete i obitelj; IV Prilagodba škole darovitima; V Daroviti i društvena sredina.) sa mnoštvom korisnih priloga za praktičare i roditelje.  


Pogledajte SADRŽAJ

Darovito dijete u vrtiću

Prikaz iskustava /brošura

Izdavač : Dječji vrtić Cvit Mediterana, Split, 2000.

Brošura predstavlja sažetak praktičnih iskustava u provedbi dvogodišnjeg projekta identifikacije darovite djece i organiziranja programa. Za sve one predškolske ustanove koje se odluče na sličan korak koristitit će im primjeri iz prakse uz  pregledno opisane uloge svakog od članova stručnog tima i odgojitelja u identifikaciji i provedbi programa za darovitu djecu u vrtiću.

Pogledajte  SADRŽAJ 


Najnovija knjiga dr. Jasne Cvetković Lay: Priče iz radionica za darovitu djecu

Send mail to nadarenost@gmail.com with questions or comments .